Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROPOZICE SOUTĚŽE

 

Český kynologický svaz
 
ZKO Meziboří č. 640
 
 logo-zko---2009---seda.jpg
- ve spolupráci se ZKO BŘEZNO u Chomutova -

tlapka.gif

.

Propozice na VS na M ČR ZVV3 2014
 .
17. 5. 2014
Základní kynologická organizace č. 640 Meziboří
pořádá dne  17. 5. 2014
na kynologickém cvičišti v Březně u Chomutova 
 
(GPS: 50°23'51.903"N, 13°24'54.961"E)
 
výběrovou soutěž na M ČR ZVV3 2014.
 
 
Vedoucí akce: Ing. Jan Fína
                          tel: 731 846 657
                          email: jan.fina@seznam.cz
 
 
Rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč
Figurant: Václav Kuncl
 
STARTOVNÉ: 700,- Kč
(v ceně startovného je zahrnutý oběd pro závodníka)
 
Startovné zasílejte na bankovní účet č. 971671173/0800,
variabilní symbol = Vaše telefonní číslo
(majitel bank. účtu – Jan Fína).
 

pozor.jpg

Uzávěrka přihlášek: 2. 5. 2014
 
Přihlášky (spolu s dokladem o zaplacení) zasílejte na adresu:
Ing. Jan Fína, Stroupeč 32, 438 01 Žatec
nebo na emailovou adresu: jan.fina@seznam.cz
 
 
Podmínky účasti:
1.    Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím některého z kolektivních členů ČKS.
2.    V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP.
3.    V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 (časově neomezena).
4.    Pes/fena musí mít platné očkování.
5.    Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, ale závodník je povinen toto oznámit pořadateli před vpuštěním feny do prostoru cvičiště a řídit se jeho pokyny.
6.    Účastníci jsou povinni po celou dobu soutěže dbát pokynů pořadatele a dodržovat stanovený plán. Nekázeň a nedbání pokynů pořadatele pro nesportovní chování může vést k diskvalifikaci.
 
 
Časový harmonogram soutěže:
7:00 – 8:00       prezentace účastníků
8:20                 zahájení VS, losování
9:00 – 16:00     provádění disciplín
17:00               vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

 

Podrobný harmonogram soutěže obdržíte při prezentaci.
 
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání soutěže.
Ubytování:
 
 
Restaurace U rybníčka
Blanka Heřmanová
tel: 777 568 859
431 45 Březno 150
 
 
Bungalovy „Rybářská Bašta“
Rostislav Babáček
tel: 474 392 040, 602 439 401
 
 
 
Autokemp Vikletice, Chbany
tel: 474 392 118, 607 574 302
 
 
Ubytování si prosím zajistěte v dostatečném předstihu.
 . 

logo-zko---2009---seda.jpg

 .
  
PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2014
PRO M ČR ZVV3 DOSPĚLÝCH
 
 
Jméno psovoda: ..........................................................................................................................
Přesná adresa, vč. PSČ: ............................................................................................................
Tel.: .......................................... e-mail: .........................................................................................
Datum narození: ................................... Člen ZKO: ...............................................................
KRAJ (nutné ): .............................................................................................................................
Č. průkazu ČKS, popř. CHK ČKS: .........................................................................................
Jméno psa a název chovatelské stanice:........................................................................... Plemeno:………………………………Pohlaví:…………………Narození:…..…………………
Číslo zápisu: ............................................................ Tetování: ................................................ Složené zkoušky: .......................................................................................................................
Chovnost: .................................... Výstavní ocenění: ..........................................................
Zkouška ZVV3 (event.ZVV2) splněna dne:......................... S.......…P ….…... O ..........
Otec psa: ................................................................ Číslo zápis : ..............................................
Matka psa: ............................................................. Číslo zápisu: ...........................................
Jméno chovatele psa: ..............................................................................................................
Majitel psa, pokud jím není psovod: ..................................................................................
 
................................................                                       ...............................................
čitelný podpis psovoda                                         razítko ZKO a podpis